قاب ماندگار

قاب مزار شهدا

قاب ماندگار

ما را در اینستاگرام جستجو کنید: قاب ماندگار
از قاب های مزار شهدا کادر ببندید و برای ما در اینستاگرام ارسال کنید.

نام کاربری در اینستاگرام: ghab_mandegar
تگ قاب ماندگار: #قاب_ماندگار


بسم الله الرحمن الرحیم
در نظر داریم برای حفظ گوهر ناب و معاصر مان یعنی همین قاب های مزار شهدای سراسر کشور و با کمک تک تک شما دوستداران شهدا با هنر عکاسی، حافظ منافع سربازان خمینی کبیر باشیم، برای ثبت قاب های تان کافیست لنز موبایل تان را پاک و با نیت پاک تر، شاتر اینستاگرام را لمس کنید.
از صفحه قاب ماندگار در اینستاگرام دیدن فرمایید و این کار خیر را دنبال و قاب های شهدا را در مجاز آباد نیز ماندگار کنید.


تمامی عکس ها دارای حقوق معنوی صاحب اثر می باشند و کپی غیر قانونی آثار جرم محسوب می شود.